Poniższe zdjęcia zostały zrobione przy użyciu body Canon 6D z obiektywem Sigma Art 50mm f/1.4 bez stabilizacji obrazu.

All pictures below were taken with Canon 6D body and Sigma Art 50mm f/1.4 lens, without image stabilizer.